Paula Hiertz

Wat wore mer ens rich
nit nor an Jeld un Jot?

Wat hatte mer em Senn
ze läje op en Wooch?

Et wor vör langer Zick!

Et es uns Muttersproch!

Dröm doot se met mer fläje!
Ör Paula Hiertz